0

Jak postupovat když

» je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Informujte nás a my vám ihned pošleme zásilku novou.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy. Zboží je pojištěno a my vám ihned pošleme zásilku novou a reklamaci si vyřídíme (pokud se nejedná o zboží na objednávku, které není skladem, potom vás žádáme o trpělivost, než zajistíme zboží nové)

 • Česká pošta: oznamte na jakékoliv pobočce pošty.
 • PPL: oznamte  na tel. 844 775 775.
 • DPD: oznamte na tel. 841 700 700.
 • Toptrans: oznamte  na tel. 267 101 601.
 • Raben Group: oznamte na tel: +420 222 802 111

 Zjistíte-li po rozbalení zásilky, jejíž obal je vizuálně v pořádku, že zboží bylo během přepravy poškozeno, měli byste reagovat bez zbytečných průtahů. Přepravní společnosti doporučují, aby si zákazník pořídil fotodokumentaci. Je také nutné ponechat si obal a výplně zásilky pro případné pozdější posouzení oprávněnosti reklamace.

Zákazník také musí s přepravní společností sepsat zápis o škodě. Přepravní společnosti přitom rozlišují právě zápis o škodě a reklamaci. Zápis o škodě totiž může kromě příjemce sepsat v podstatě kdokoliv, tedy jak příjemce, tak odesílatel, reklamaci ale podává ten, s kým má přepravní společnost podepsanou smlouvu, a to je většinou odesílatel, tedy e-shop.

Nahlásit skryté škody přepravci musí příjemce bez zbytečných průtahů. Česká pošta, Geis a DPD vyžadují nahlášení skrytých závad do dvou pracovních dnů, PPL je velkorysejší a přidává ještě jeden pracovní den navíc. Zápis o škodě v případě balíku poslaného Českou poštou musíte sepsat osobně přímo na místně příslušné pobočce. V případě DPD , Geis a PPL můžete zadat zápis o škodě online.

"Opožděné reklamace bohužel není možné uznat, neboť už není možné dopátrat, zda k poškození skutečně došlo při přepravě nebo až u zákazníka doma. Vždy se ale snažíme zákazníkovi vyjít vstříc, pokud je to jen trochu možné,"

» zboží přišlo nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

V tomto případě prosím napište na e-mail info@sewi.cz, kde vám individuálně pomůžeme. Prosím do vyřešení tohoto nepoužívejte v tomto případě zboží, nenahrazujte chybějící části neoriginálním příslušenstvím, v tomto případě nebude reklamace uznána. 

» chci zboží reklamovat

Kontaktujte nás, nebo servis uvedený v záručním listě a popište jim problém, který se zbožím máte. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.  Většinou se jedná jen o maličkosti, jako špatně navlečené nitě, zvedlá patka a proto stroj nejede atd.  Pokud nevyužijete systém KOMFORTNÍ ZÁRUKY Je povinností kupujícího informovat prodávajícího předem před odesláním reklamovaného zboží a upozornit ho na výši nákladů za přepravní služby. V případě, že tak kupující neučiní a přepravní náklady budou vyšší než náklady , které by měl prodávající, bude mu proplacena pouze poměrná část ve výši přepravného, kterou by hradil prodávající v případě, že by zboží stahoval na svoje náklady od kupujícího.
V případě velkých spotřebičů nad 50kg nabízíme výjezd svého technika přímo k vám (v případě oprávněné reklamace neplatíte žádné poplatky ani dopravné, vše je zdarma), u malých spotřebičů do 50kg je nutné doručit zboží do servisu osobně (můžete využít naše servisní partnery Praha, Brno, prostějov), kurýrem či poštou. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky
Pokud posíláte zboží do servisu, vždy přiložte tyto doklady:

 • faktura/daňový doklad (kopie)
 • záruční list, řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán)
 • Vyplněný reklamační list
 • Pokud máte zakoupen výrobek, na který se vztahuje nadstandardní záruka "SERVIS DOOR TO DOOR" u značky Janome, nebo náš KOMFORTNÍ SERVIS , postupujte podle podmínek zde

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena nejpozději ve 30denní lhůtě. Z našich záznamů máme průměrnou dobu vyřízení reklamace 3-5 dnů.  Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů, vyplněný reklamační list apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Peníze vám pošleme na účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy prostředků (viz. § 53 odst. 10 občanského zákoníku) nebo vám částku vyplatíme na na naší provozovně.
Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu pokud nevyužijete  KOMFORTNÍ ZÁRUKY vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že  zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 • na info@sewi.cz  zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Důležitý dokument ke stažení  - reklamační list (doc, 21kb)


Při přebírání pečlivě zkontrolujte, zda je zboží bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen s vámi dopravce sepsat reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistíte, že obsah byl přepravou poškozen, upozorněte nás neprodleně (do jednoho pracovního dne) písemně na výše uvedenou adresu. 


Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

POZOR!!!: věnujte prosím pozornost  v §1837 (zákon č. 89/2012 Sb.) bodu: f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů - v tomto případě nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, pokud si objedná specifický náhradní díl na zakázku a půjde o dodání jím vyžádaného náhradního dílu. Vybírejte tedy náhradní díly pečlivě, protže pokud dojde k omylu ve výběru, není možné náhradní díl vrátit.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit na naší provozovně.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to zasláním zboží na adresu:

Reklamační oddělení SEWI Trade s.r.o.
Lipov 13
696 72  Lipov

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy  (doc, 42 kB).

Je dobré vědět

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Sewi Trade s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Sewi Trade s.r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Příklad:

Zákazník si objedná a koupí tiskárnu, doma ji uvede do provozu, vytiskne si fotku a zjistí, že tiskárna nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ji už použil a načal i inkoust k ní dodaný. Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel bude muset uhradit spotřebovaný materiál.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na info@sewi.cz .

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, což jsou například průmyslové šicí stroje, které jsou smontovány na přání zákazníka z jednotlivých komponentů, seřízeny k jeho účelu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Stručný přehled na závěr

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.
  Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Například u průmyslových šicích strojů jde o rozložení na jednotlivé komponenty jako je hlava, motor, stavec, deska atd. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.