0

Nejčastější omyly spotřebitelů

Zde jsou některé nejrozšířenější omyly spotřebitelů:

Když zboží nepřevezmu, kupní smlouva se ruší.

To by platilo pouze v případě, že si ve smlouvě výslovně sjednáte, že nepřevzetím zboží se smlouva ruší.

Jinak je uzavřená smlouva pro obě strany závazná a převzetí zboží je povinností kupujícího. Porušením této povinnosti se vystavujete sankci, přinejmenším tomu, že budete muset uhradit náklady na zbytečnou dopravu.

Prodejce je vždy povinen vystavit mi k výrobku záruční list.

Prodávající musí vystavit záruční list pouze na požádání. Reklamujete-li výrobek, není nutně potřeba předkládat záruční list. Stačí doklad o koupi, který obsahuje zákonem stanovené údaje.

Do 14 dnů mám vždy právo od kupní smlouvy odstoupit.

To platí pouze při nákupu přes internet či po telefonu, tedy u smluv uzavíraných za využití prostředků komunikace na dálku. A dále v případě smluv uzavíraných mimo prostory obvyklé k podnikání podnikatele, např. při předváděcích akcích a podomním prodeji.

Koupil jsem věc na IČ, přesto mám stejná práva jako spotřebitel.

Pokud uvedete ve smlouvě identifikační číslo, dáváte tím druhé smluvní straně najevo, že do právního vztahu vstupujete jako podnikatel. Z toho plynou určité rozdíly ve vašich právech. Například nemáte pro uplatnění reklamace lhůtu 24 měsíců a není stanovena lhůta 30 dnů pro vyřízení. Také nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní.

Věc musí po dobu záruky vydržet.

Záruční doba je období, v němž nese podnikatel odpovědnost za vady prodávaného zboží. Nezaměňujte ji s životností, která se projevuje opotřebením kvůli běžnému užívání. Budete-li nosit obuv určenou pro příležitostné nošení každý den, můžete ji zničit během prvního roku záruky.

Ztratím-li důvěru ve výrobek, na kterém se vyskytla vada, mám právo na vrácení peněz.

Objeví-li se na výrobku vada během záruční doby, ať už druhý den po koupi, nebo po roce používání, máte zákonem daná práva z vadného plnění. Zákon však nic jako „ztrátu důvěry“ nezná a není to právně relevantním důvodem k vrácení peněz.

Požadovat vrácení peněz můžete u první a jediné vady, pouze pokud je neodstranitelná a není možné věc vyměnit za bezvadnou.